Nu avvecklar vi vår ADSL-tjänst

Vid årsskiftet påbörjade vi den sedan länge planerade avvecklingen av vår ADSL-tjänst. Arbetet kommer ske i etapper under 2017.

Redan nedsläckta områden i Borås:

 • Aplared
 • Göta
 • Kinnarumma
 • Rydboholm
 • Sandared
 • Sjömarken
 • Svaneholm
 • Trogared
 • Viskafors

Nästa etapp av nedsläckning sker 1 juli 2017. Följande områden är aktuella:

 • Brämhult
 • Dalsjöfors
 • Fristad
 • Frufällan
 • Gånghester
 • Aspered
 • Bredared
 • Målsryd
 • Sandhult

Sista etappen av nedsläckningen sker 31 december 2017. Information om vilka områden som berörs kommer under hösten.

Bakgrund till nedstängningen av ADSL

Borås Elnäts arbete med att avveckla sin ADSL-verksamhet, som bolaget drivit under varumärket Bornet, har pågått sedan 2009. Anledningen är att vi vill frångå vår tidigare roll som tjänsteleverantör, för att istället utveckla och äga ett öppet nät (under varumärket SplitVision). I det öppna nätet har vi inga egna tjänster, utan låter andra leverantörer erbjuda sina produkter till kunder. Det är tydligt uttryckt från myndighetshåll (Post- och telestyrelsen) att man vill se denna utveckling inom kommunala stadsnätsbolag.

Samtidigt har vi satsat stort på att bygga fiber till villor och företag i Borås. För att kunna erbjuda en smidig stängning av ADSL har vi succesivt fasat ut tjänsten i samband med att kunder blivit erbjudna fiber. Men åren har gått och nu är nätet så föråldrat att vår tjänst inte längre är en tillförlitlig produkt. Därför har vi beslutat att påbörja den slutgiltiga avvecklingen av ADSL-tjänsten, trots att inte alla tidigare kunder fått möjlighet att installera fiber.