Nu släcks ADSL för gott!

Vid årsskiftet 2017 påbörjade vi den sedan länge planerade avvecklingen av vår ADSL-tjänst. Nedsläckningen har skett i olika etapper under året och nu börjar det närma sig slutet. Den 31 december 2017 kommer de sista ADSL-anslutningarna att stängas. Det berör spridda adresser i centrala delar av Borås. Sedan tidigare har ADSL släcks i följande områden:

 • Aplared
 • Göta
 • Kinnarumma
 • Rydboholm
 • Sandared
 • Sjömarken
 • Svaneholm
 • Trogared
 • Viskafors
 • Brämhult
 • Dalsjöfors
 • Fristad
 • Frufällan
 • Gånghester
 • Aspered
 • Bredared
 • Målsryd
 • Sandhult

Bakgrund till nedstängningen av ADSL

Borås Elnäts arbete med att avveckla sin ADSL-verksamhet, som bolaget drivit under varumärket Bornet, har pågått sedan 2009. Anledningen är att vi vill frångå vår tidigare roll som tjänsteleverantör, för att istället utveckla och äga ett öppet nät (under varumärket SplitVision). I det öppna nätet har vi inga egna tjänster, utan låter andra leverantörer erbjuda sina produkter till kunder. Det är tydligt uttryckt från myndighetshåll (Post- och telestyrelsen) att man vill se denna utveckling inom kommunala stadsnätsbolag. För att kunna erbjuda en smidig stängning av ADSL har vi succesivt fasat ut tjänsten i samband med att vi byggt ut vårt fibernät i Borås.