Avtalsvillkor ADSL

Allmänna avtalsvillkor

Vår ADSL-tjänst är under avveckling och därför tecknar vi inga nya avtal. Läs mer om våra aktuella erbjudanden på splitvision.se.

Avtalsvillkor ADSL

Uppsägning
En uppsägning ska vara Bornet tillhanda senast 30 dagar innan en bunden avtalsperiod löper ut. Om abonnemanget sägs upp innan avtalstidens slut debiteras du för resterande period.

Efter det att avtalstiden är passerad tillämpas två månaders uppsägningstid i enlighet med tecknat avtal.

Om du har en löpande avtalsperiod gäller två månaders uppsägningstid.

Om du fyllt i en fullmakt hos en annan operatör sköter denne uppsägningen åt dig och du ska då inte själv säga upp avtalet hos oss.

Fyll i formuläret för att anmäla uppsägning >>

Ändring av hastighet
Om du önskar ändra din bredbandshastighet fyller du i formuläret. Ändringen görs vanligtvis inom en vecka och bekräftelse skickas till dig per e-post. Om du har en bunden avtalsperiod är du välkommen att höja din hastighet, men den går inte att sänka.

Gå till formuläret för att anmäla ändring av hastighet >>