Autogiro

Med autogiro betalas dina räkningar automatiskt i tid. Du riskerar ingen dröjsmålsränta eller andra förseningsavgifter.

Räkningsbeloppet överförs automatiskt från ditt konto till Borås Elnät AB på förfallodagen. Det enda du behöver göra är att se till att beloppet finns tillgängligt på ditt konto bankdagen före.

När autogiro trätt i kraft framgår det på fakturan. Alla räkningar som du får innan dess med ett vanligt inbetalningskort måste betalas manuellt, de kan inte dras på autogiro. Har du flera abonnemang med Borås Elnät AB som betalningsmottagare, dras samtliga räkningsbelopp från ditt angivna konto. Om räkningsmottagaren och kontoinnehavaren inte är samma person, ska detta anges tydligt i din ansökan.

Så här gör du för att ansluta dig till autogiro:

  • Om du har internetbank går du enklast in där och ansluter dig.
  • Om du inte har internetbank kontaktar du vår kundservice, så skickar vi ansökningshandlingar samt villkor per post till dig. Tel. 033 – 35 72 40 eller e-post kundservice@bornet.se.

Om du ska avsluta ditt autogiro gör du detta via din internetbank, eller genom att skriftligt meddela vår kundservice eller din bank.

E-faktura + autogiro

Den mest praktiska lösningen är att kombinera dessa två betalningssätt! Du får då räkningsspecifikationen till din internetbank, men behöver inte lägga upp räkningen för betalning då den automatiskt kommer att bli betald genom autogirot på förfallodagen. Du anmäler dig på samma sätt som vi beskrivit här ovanför.