Avtalsvillkor fiber

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor fiber

Avtalsperiod
Bindningstid är 12 månader, därefter gäller avtalet löpande med två månaders uppsägningstid, till dagsaktuella ordinarie priser.

Leverans
Leverans av tjänsten skall göras inom skälig tid, normalt 4 arbetsveckor, efter avtal registrerats hos Bornet, dock ej under juli månad. Leverans förutsätter att fiber finns förberett till kunds fastighet/bostadsområde.

Flytt
Flyttning ska anmälas minst 30 dagar i förväg. Om du flyttar till en bostad som är ansluten till vårt fibernät kan du flytta med ditt bredbandsavtal dit.

Flyttar du däremot till en icke fiber-ansluten bostad kan du antingen avsluta avtalet (med två månaders uppsägningstid) eller välja att teckna avtal för Bornet ADSL bredband eller Bornet kabel-tv bredband, beroende på vad som erbjuds i din nya bostad.

Uppsägning
En uppsägning ska vara Bornet tillhanda senast 30 dagar innan en bunden avtalsperiod löper ut. Om abonnemanget sägs upp innan avtalstidens slut debiteras du för resterande period.

Efter det att avtalstiden är passerad tillämpas två månaders uppsägningstid i enlighet med tecknat avtal.

Om du har en löpande avtalsperiod gäller två månaders uppsägningstid.

Fyll i formuläret för att anmäla uppsägning >>

Ändring av hastighet
Om du önskar ändra din bredbandshastighet fyller du i formuläret. Ändringen görs vanligtvis inom en vecka och bekräftelse skickas till dig per e-post. Om du har en bunden avtalsperiod är du välkommen att höja din hastighet, men den går inte att sänka.

Gå till formuläret för att anmäla ändring av hastighet >>