Avtalsvillkor kabel-tv bredband

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor kabel-tv bredband

Flytt
Om du flyttar till ett annat Bornet-hus som är anslutet till vårt kabel-tv-nät kan du flytta med ditt bredbandsavtal dit, genom att följa länken nedan till formuläret. Om du även har ett elabonnemang som du ska flytta till din nya adress kan du anmäla detta samtidigt genom att istället ringa Kundtjänst, tel. 033-35 72 40.

Flyttar du däremot till en bostad där vi inte erbjuder kabel-tv bredband kan du antingen avsluta avtalet (med två månaders uppsägningstid) eller välja att teckna avtal för ADSL bredband eller Fiber bredband, beroende på vad som erbjuds i den fastigheten.

Flytt av abonnemang kostar inget.

För att göra en flyttanmälan fyller du i formuläret >>

Leverans
Leverans av tjänsten skall göras inom skälig tid, normalt 1-2 arbetsveckor, efter avtal registrerats hos Bornet. Under juli och augusti kan leveranstiden vara upp till 4 veckor. Leverans förutsätter att Kabel-tv bredband finns förberett till din fastighet/bostadsområde.

Uppsägning
En uppsägning ska vara Bornet tillhanda senast 30 dagar innan en bunden avtalsperiod löper ut. Om abonnemanget sägs upp innan avtalstidens slut debiteras du för resterande period.

Efter det att avtalstiden är passerad tillämpas två månaders uppsägningstid i enlighet med tecknat avtal.

Om du har en löpande avtalsperiod gäller två månaders uppsägningstid.

Fyll i formuläret för att anmäla uppsägning >>

Ändring av hastighet
Om du önskar ändra din bredbandshastighet fyller du i formuläret, se länk här nedanför. Ändringen görs vanligtvis inom en vecka och bekräftelse skickas till dig per e-post. Längden på din avtalsperiod påverkas inte av en hastighetsändring, men om du har en bunden avtalsperiod kan du endast höja hastigheten, ej sänka. Vid kampanj kan andra villkor för avtalsperiod gälla.

Gå till formuläret för att anmäla ändring av hastighet >>