Om Bornet

Bornet är ett varumärke inom Borås Elnät AB och erbjuder bredband och kabel-tv. Mer information om tjänsterna finns här på webbplatsen.

I takt med att det fiberoptiska stadsnätet byggs ut flyttar vi anslutna kunder till den öppna plattform som Borås Stadsnät SplitVision, som också är en del av Borås Elnäts verksamhet, tillhandahåller.

Vårt kontor/kundtjänst finns på Majorsgatan 5 på Göta.