Fakta om IP-telefoni

IP-telefoni fungerar ungefär som vanlig fast telefoni, men du ringer via bredbandsnätet istället för via telefonlinjen.

Du kan använda dina befintliga telefonjack och tonvalstelefoner, men behöver ett särskilt modem. Detta modem lånar du av oss, mot att du binder ditt bredbandsavtal i 12 månader.

Vad ger IP-telefoni?

  • lägre priser
  • hög kvalitet, då telefontrafiken prioriteras framför datatrafiken, till skillnad från internettelefoni
  • det är enkelt att ansluta sig
  • du kan använda befintliga telejack
  • du använder din vanliga tonvalstelefon
  • du kan ta del av tjänster som nummerpresentation, telesvar samt andra tjänster
  • du kan behålla ditt gamla telefonnummer
  • du kan välja mellan flera olika betalningssätt