Din faktura

Fakturan för kabel-tv kommer varje månad. Den når dig i mitten av månaden och förfaller nästkommande månadsskifte (betalningsvillkoren är 20 dagar). Eftersom utskrift, kuvertering och postgång med B-post tar tid, är fakturan oftast daterad 6 – 7 dagar innan den kommer fram.

Som standard skickar vi ut våra fakturor med ett inbetalningskort från bankgirot men vi erbjuder också e-faktura och autogiro.

Vårt bankgironummer är 5061-0229. Betalar du på annat sätt än med vårt inbetalningskort måste fakturans OCR-nummer anges. OCR-numret är detsamma som fakturanumret och är tio siffror långt. Observera att plusgiro inte är möjligt som betalningssätt till oss.

Gör du en betalning från utlandet, använder du följande uppgifter:

Bank: Nordea
Bic: NDEASESS
IBAN SE45 9500 0099 6026 0460 0813