Felanmälan/support kabel-tv

Om du har problem som gäller tv-sändningen och tv-uttaget ska en felanmälan göras till Sappa på tel 0774-444 744. Detta gäller frågor av teknisk karaktär som till exempel bildkvalitet och driftsstörningar. Felanmälan har öppet varje dag mellan kl 8 och 22.

Kan du inte se alla kanaler i vårt utbud kan du behöva göra en kanalsökning för att hitta dem. Här kan du ladda ner vår hjälpreda för hur du går till väga för att göra en kanalsökning på tv:n.

Kanalsökning Bornet