Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för kabel-TV

Avtalsperiod
Avtalet gäller i 12 månader, därefter löpande med 2 månaders uppsägningstid, till dagsaktuella ordinarie priser.

Flytt
Flyttning ska anmälas minst 30 dagar i förväg.

Om du flyttar till en bostad som är ansluten till vårt kabel-tv-nät kan du flytta med ditt avtal dit. Flyttar du däremot till en icke ansluten bostad kan avtalet avslutas, med två månaders uppsägningstid.

Flyttavgift
Om flytt av abonnemang är möjlig debiterar vi normalt en flyttavgift på 695 kr.
Om du istället väljer att förlänga din avtalsperiod med 12 månader från och med inkopplingsdatum på nya adressen, bjuder vi på flyttavgiften. Du kryssar i ditt val i formuläret.

För att göra en flyttanmälan fyller du i formuläret >>

Leverans
Leverans av tjänsten skall göras inom skälig tid, normalt 4 arbetsveckor, efter avtal registrerats hos Bornet, dock ej under juli månad. Leverans förutsätter att fiber finns förberett till kunds fastighet/bostadsområde. Om kund önskar ett senare anslutningsdatum anges detta på avtalet.

Uppsägning
En uppsägning ska vara Bornet tillhanda senast 30 dagar innan en bunden avtalsperiod löper ut. Om abonnemanget sägs upp innan avtalstidens slut debiteras du för resterande period.

Efter det att avtalstiden är passerad tillämpas två månaders uppsägningstid i enlighet med tecknat avtal.

Om du har en löpande avtalsperiod gäller två månaders uppsägningstid.

Fyll i formuläret för att anmäla uppsägning >>